Joomla Monster Education Template

Terapia integracji i przekształcania odruchów okresu niemowlęcego i wczesnodziecięcego

Czym są ODRUCHY, którymi zajmujemy się w terapii?

 

Odruchy to określone, nieświadome, NIEZALEŻNE OD WOLI dziecka reakcje organizmu, które pojawiają się na kolejnych etapach rozwojowych w odpowiedzi na pewne BODŹCE.

OBECNOŚĆ odruchów jest NIEZBĘDNA dla przetrwania, urodzenia się (np. reakcja na zagrożenie, odruch ssania) i prawidłowego ROZWOJU dziecka.

OBECNOŚĆ aktywnych ODRUCHÓW poza okresem, gdy są one konieczne dla spełnienia swojej roli świadczy o NIEDOJRZAŁOŚCI NEUROROZWOJOWEJ i prowadzi zazwyczaj do szeregu zaburzeń i trudności w zakresie rozwoju sensorycznego, motorycznego, poznawczego, emocjonalnego, społecznego.

Niektóre z odruchów (pierwotne/prymitywne) rozwijają się już podczas życia płodowego, występują tuż po urodzeniu i stopniowo integrują się z działaniem całego systemu nerwowego - zostają poddane kontroli wyższych ośrodków mózgowych. Inne - odruchy posturalne - pojawiają się już po urodzeniu i stanowią bardziej dojrzałe wzorce reakcji, zastępujące stopniowo odruchy pierwotne.

Odruchy posturalne wspierają u dziecka kontrolę równowagi, postawy i ruchu.

Działania odruchowe mają za zadanie stopniowe rozwijanie i budowanie sieci kolejnych połączeń neuronalnych,
tworzenie coraz dojrzalszego układu nerwowego, który pozwala na zgodną współpracę mózgu i ciała, tworząc porozumiewający się system reakcji, zachowań i ekspresji.
Zdarza się także, że odruchy zostaną prawidłowo zintegrowane w trakcie rozwoju, jednak w pewnym momencie życia pojawia się zdarzenie silnie stresujące lub traumatyczne, które sprawia, że odruchy ponownie "odżywają". Czasem mogą równocześnie pojawić się silne reakcje lękowe, nerwicowe, fobie, zachowania obsesyjno-kompulsywne, tiki nerwowe itp..

Trudności i problemy

Przykładowe trudności pojawiające się w zachowaniu i procesie uczenia się dziecka,
współistniejące z obecnością przetrwałych w różnym stopniu odruchów:

Trudności w uczeniu się:

 • Trudności w nauce czytania, pisania, w wyrażaniu myśli na piśmie
 • Trudności z koncentracją
 • Brzydki charakter pisma
 • Nieprawidłowa postawa ciała, tendencja do podpierania głowy w czasie siedzenia przy stole czy przy biurku
 • Zaburzenia pamięci

Problemy emocjonalne i z zachowaniem:

 • Duża labilność emocjonalna - częste i nagłe zmiany nastroju
 • Trudność z podejmowaniem decyzji
 • Trudność z przyjmowaniem krytyki
 • Poczucie własnej małej wartości, obniżona samoocena
 • Słabe umiejętności organizacyjne
 • Niepewność, nieśmiałość
 • Ciągłe uczucie niepokoju
 • Lęki, fobie
 • Nadruchliwość psychoruchowa
 • Agresja
 • Moczenie nocne

Problemy sensoryczno-motoryczne:

 • Choroba lokomocyjna
 • Nadwrażliwość sensoryczna (dotyk, wzrok, słuch, układ przedsionkowy)
 • Zaburzenia równowagi i koordynacji ruchowej
 • Obniżona odporność na choroby i alergie
 • Homolateralne (jednostronne) ruchy zamiast skrzyżowanych w trakcie na przykład chodzenia, biegania
 • Niechęć do ćwiczeń sportowych, zajęć W-F, itp.
 • Zaburzenia wzrokowo-motoryczne: trudności w spostrzeganiu, trudności związane z poruszaniem się w przestrzeni (słabe poczucie ciała)
 • Słabe poczucie czasu
 • Tendencja do chodzenia na palcach.
 • Obniżone lub podwyższone napięcie mięśni (sztywność ruchów)
 • Słaba koordynacja ruchów oczu i ręki
 • Trudności z dopasowaniem ostrości wzroku (dziecko ma problemy z przeniesieniem wzroku z zeszytu na tablicę)
 • Powolność w zadaniach wymagających przepisywania
 • Trudności z artykulacją i mową
 • Mała sprawność manualna
 • Wysuwanie języka podczas wykonywania czynności manualnych np. pisania lub rysowania

DIAGNOZA I TERAPIA

Pierwszy krok to określenie obecności i poziomu zintegrowania poszczególnych odruchów przy pomocy prób testowych, obserwacji i wywiadu.

Następnie, terapeuta ustala odpowiedni dla dziecka zestaw ćwiczeń ruchowych, które wykonywane są podczas regularnych spotkań z terapeutą w ośrodku oraz z rodzicami w domu.

Bardzo ważna jest systematyczność w wykonywaniu ćwiczeń - stanowi podstawę efektywności programu terapeutycznego.

Czasem skutki pracy terapeutycznej zauważalne są dość szybko, czasem później, zależy to od stopnia nasilenia problemu.

Back to top

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.