Joomla Monster Education Template

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, RADZENIA SOBIE ZE ZŁOŚCIĄ I INNYMI EMOCJAMI – zajęcia grupowe


 Aby młody człowiek prawidłowo rozwinął swoje kompetencje emocjonalno – społeczne, należy nauczyć go rozpoznawać oraz nazywać własne oraz cudze emocje, a także sobie z nimi radzić. Regulacja i kontrola własnych emocji przekłada się na zachowania, jakie prezentują dzieci w określonych sytuacjach społecznych.

Trening Umiejętności Społecznych to zajęcia dla dzieci, które wykazują problemy min. z inicjowaniem oraz podtrzymywaniem znajomości, są wycofane, lękliwe bądź mają trudności z regulowaniem emocji (np. złości, lęku). TUS jest więc cyklem spotkań dla dzieci i młodzieży, które borykają się z szeroko rozumianymi trudnościami w kontaktach społecznych i radzeniu sobie z emocjami.

Co ćwiczymy na zajęciach TUS

Dzięki odpowiednim ćwiczeniom oraz technikom, które dzieci będą miały okazję poznać podczas spotkań nabędą kompetencji, które sprawią, że ich funkcjonowanie w społeczeństwie będzie satysfakcjonujące i efektywne.

Podczas cotygodniowych spotkań dziecko uczy się min.:

 • słuchania i zadawania pytań

 • inicjowania rozmowy

 • wyrażania krytyki oraz dyskutowania

 • przestrzegania zasad

 • nawiązywania znajomości

 • nazywania i rozumienia emocji

 • radzenia sobie z nadmiernym stresem

 • budowania pozytywnego obrazu siebie

 • asertywności

 • rozwiązywania konfliktów

 • zamieniania zachowań agresywnych na prospołeczne

 • kontrolowania złości


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zajęcia TUS prowadzi:

KAROLINA BERGER

pedagog, trener umiejętności społecznych i kontroli złości, terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej, terapii NeuroTaktylnej MNRI oraz Terapii Ręki; prywatnie mama trójki dzieci


Trening Umiejętności Społecznych, radzenia sobie ze złością i innymi emocjami

to zajęcia odbywające się raz w tygodniu, w soboty.

Przewidywany start zajęć: 7 października 2023

Pełny cykl: 20 spotkań

Zajęcia w dwóch grupach wiekowych: 4-6 oraz 7-10 lat

Liczba osób w grupie: max 6

Czas trwania zajęć: 60 minut

Koszt całego cyklu: płatność jednorazowa 1500 zł przed rozpoczęciem cyklu lub opłata w dwóch ratach 2 x 800 zł (pierwsza rata przed rozpoczęciem cyklu, druga rata płatna przed drugą połową cyklu)

Dla uczestników zajęć TUS oferujemy zniżkę 10% w przypadku skorzystania z innych diagnoz i konsultacji w naszym ośrodku.Back to top