Joomla Monster Education Template

SZEROKIE SPOJRZENIE

Chcemy pomagać możliwie skutecznie, dlatego patrzymy na człowieka całościowo, z różnych perspektyw. Integrujemy różne podejścia terapeutyczne, korzystamy z wielu metod i form terapii, często w ramach tego samego spotkania.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

Podczas terapii uwzględniamy indywidualną sytuację, potrzeby oraz możliwości dzieci i rodziców. Dostosowujemy do nich metody i sposób pracy. W odpowiedzi na zgłaszane problemy oraz w oparciu o nasze obserwacje i badania, proponujemy optymalne na dany moment rodzaje oddziaływań terapeutycznych.

PRZYCZYNY TRUDNOŚCI

Koncentrujemy się na ustaleniu prawdopodobnych przyczyn trudności, nie poprzestajemy na diagnozie i nadaniu nazwy problemom czy zaburzeniom, na ile to możliwe - zawsze poszukujemy źródła.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Zapraszamy do aktywnej współpracy z terapeutami – wspólnie możemy szybciej i skuteczniej pomóc dziecku pokonać jego trudności. Przez „aktywną współpracę” rozumiemy m. in. udzielanie nam pełnych informacji na temat dziecka (niezbędnych do pracy terapeutycznej), pozostawanie w kontakcie z terapeutą, stosowanie się do wskazówek dotyczących sposobów postępowania z dzieckiem, w miarę możliwości wykonywanie ćwiczeń domowych.

WSPÓŁPRACA MIĘDZY TERAPEUTAMI

Prowadzimy wewnętrzną superwizję pracy terapeutów oraz weryfikację postępów dziecka w terapii. Jeżeli terapeuta prowadzący we współpracy z pozostałymi członkami zespołu zauważy potrzebę zmiany formy terapii lub uzupełnienia jej dodatkowymi metodami – mówimy o tym rodzicom, którzy wspólnie z terapeutą podejmują decyzję o wprowadzeniu zmian.

UZUPEŁNIENIE POMOCY

Gdy zaistnieje potrzeba włączenia badań, konsultacji, terapii, których nie oferujemy w naszym ośrodku, w miarę możliwości kierujemy Państwa do innych placówek prowadzących odpowiednią diagnostykę i terapię.

Back to top