Joomla Monster Education Template

 

Czym jest INTEGRACJA BILATERALNA?

Integracja Bilateralna to KOORDYNACJA i WSPÓŁPRACA różnych stron ciała w działaniu, w zakresie TRZECH WYMIARÓW:

 • przód/tył ciała
 • górna/dolna część ciała
 • prawa/lewa strona ciała

Jest to zdolność do WYKONYWANIA RUCHÓW przez JEDNĄ STRONĘ ciała, NIEZALEŻNIE od drugiej. To także możliwość ZSYNCHRONIZOWANIA ruchów różnych części ciała podczas wykonywania wielu mniej lub bardziej ZŁOŻONYCH SEKWENCJI RUCHOWYCH

Integracja bilateralna jest nam potrzebna do wykonywania w zasadzie WSZELKICH CZYNNOŚCI RUCHOWYCH oraz UCZENIA SIĘ, począwszy od chodzenia, poprzez SPORT, ćwiczenia fizyczne (np. bieganie, skakanie, wspinanie się, rzucanie i łapanie piłki), aż po bardziej złożone CZYNNOŚCI POZNAWCZE (np. czytanie, pisanie) oraz MANUALNE, wymagające większej precyzji ruchów i przekraczania środkowej linii ciała (np. rysowanie, cięcie nożyczkami, zapinanie guzików, wiązanie sznurówek itp.)

Przykładowe trudności w zakresie INTEGRACJI BILATERALNEJ:

 • problemy z obustronną koordynacją ruchową

 • niezgrabność ruchowa, obniżona sprawność fizyczna

 • problemy ze współpracą stron ciała podczas zajęć sportowych i czynności manualnych

 • problemy z nauką – czytaniem, pisaniem, zapamiętywaniem

 • problemy z percepcją wzrokową i słuchową, rozumieniem instrukcji słownych, mówieniem

 • problemy z przekraczaniem środkowej linii ciała, odróżnianiem prawej i lewej strony

 • problemy z wykonywaniem ruchów niezależnych i naprzemiennych

 • obecność współruchów, itp.

INTEGRACJA BILATERALNA jako METODA TERAPII 

Jest to program ćwiczeń oparty na udokumentowanym fakcie, że RUCH jest podstawą wszystkich procesów UCZENIA SIĘ. Ćwiczenia Integracji Bilateralnej STYMULUJĄ MÓZG do bardziej efektywnego i szybszego przetwarzania bodźców, co przekłada się na lepsze funkcjonowanie motoryczne i poznawcze, a także społeczne i emocjonalne.

Program INTEGRACJI BILATERALNEJ składa się z określonej liczby podstawowych ćwiczeń ruchowych oraz ich wielu różnorodnych kombinacji, od łatwiejszych po bardziej złożone i skomplikowane. Ćwiczenia te wspierają rozwój i pozwalają lepiej wykorzystywać własny POTENCJAŁ RUCHOWY i INTELEKTUALNY.

Autorką Programu Bilateralnej Integracji (BI) jest Sheila M. Dobie OBE (Wielka Brytania – Szkocja).

Program jest aktywnie rozwijany przez uprawnionego przez p. Dobie dra Andy Dalziella, superwizora terapeutów BI. Jest on również autorem programu BMT – Better Movers and Thinkers, stosowanego obecnie w szkołach w Szkocji. 

INTEGRACJA BILATERALNA – dla kogo?

 • Dla wszystkich, którzy osiągają wyniki w nauce i w sporcie poniżej swoich możliwości

 • Dla dzieci z trudnościami w uczeniu się

 • Dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego i sensorycznego

 • Dla dorosłych, którzy czują, że mogliby więcej i lepiej

 • Dla dzieci i dorosłych z problemami emocjonalnymi i społecznymi

 • Dla sportowców - małych i dużych

INTEGRACJA BILATERALNA - korzyści

 • Poprawa CZUCIA swojego ciała i orientacji w SCHEMACIE CIAŁA - co stanowi fundament dla rozwoju procesów sensoryczno-motorycznych i poznawczych

 • Poprawa w zakresie INTEGRACJI MIĘDZYPÓŁKULOWEJ, INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

 • Poprawa WSPÓŁPRACY w zakresie trzech WYMIARÓW: lewa/prawa, góra/dół, przód/tył

 • Poprawa KOORDYNACJI

 • Poprawa RÓWNOWAGI statycznej i dynamicznej

 • Zwiększenie kontroli POSTAWY

 • Zwiększenie ŚWIADOMOŚCI kierunku i ulepszenie PERCEPCJI przestrzeni

 • Poprawę SEKWENCYJNOŚCI i PLANOWANIA RUCHU

 • Zwiększenie AUTOMATYZACJI ruchu

 • Rozwój lateralizacji i zdolności PRZESTRZENNYCH

 • Rozwój zdolności FIZYCZNYCH i POZNAWCZYCH

 • Możliwość WIELOZADANIOWOŚCI

 • Poprawę w zakresie KONTROLI EMOCJI I ZACHOWANIA

 • Poprawę KONCENTRACJI uwagi

INTEGRACJA BILATERALNA - efekty

 • wzrost ZDOLNOŚCI i MOTYWACJI do uczenia się

 • podniesienie poziomu OSIĄGNIĘĆ w nauce i sporcie

 • lepsze SAMOPOCZUCIE

 • wyższa SAMOOCENA

 • większa PEWNOŚĆ SIEBIE

 • poprawa relacji i KONTAKTÓW społecznych

INTEGRACJA BILATERALNA w Centrum SENS

Terapia w ośrodku

Wykorzystanie odpowiednio dobranych ćwiczeń z programu BILATERALNEJ INTEGRACJI podczas regularnych zajęć terapeutycznych plus wykonywanie niektórych ćwiczeń w domu

Program domowy

Ćwiczenia wykonywane są systematycznie i regularnie w domu, według wskazówek i planu przygotowanego przez terapeutę na podstawie przeprowadzonej wcześniej diagnozy. Po 4-6 tygodniach ćwiczeń spotykamy się ponownie, aby sprawdzić postępy i dobrać kolejne ćwiczenia.

Stopień trudności, intensywność, czas treningu domowego oraz czas trwania całego programu dostosowane są do potrzeb i możliwości każdej ćwiczącej osoby.Back to top