Joomla Monster Education Template

Ocena Procesów Przetwarzania Sensorycznego SPD / Integracji Sensorycznej (SI)

Diagnoza SI

Dzieci starsze – ukończony 4 rok życia

Diagnoza SPD (SI) obejmuje:

  • wywiad z rodzicami lub jednym z rodziców
  • wypełnienie kwestionariusza przez rodziców
  • obserwację dziecka
  • wykonanie prób testowych z wykorzystaniem zadań z Obserwacji Klinicznej
  • przeprowadzenie Południowo-Kalifornijskich Testów Integracji Sensorycznej

Diagnoza w tej formie to trzy spotkania.

  • Spotkanie 1 – wywiad z rodzicami oraz badanie dziecka (ok. 60 minut)
  • Spotkanie 2 – badanie dziecka (ok. 60 minut)
  • Spotkanie 3 – przekazanie pisemnej informacji oraz omówienie wyników badania

W Centrum SENS prowadzimy również konsultacje dla dzieci młodszych oraz terapię SI. Dzieci starsze zapraszamy na Zintegrowaną Konsultację Diagnostyczną.

Back to top