Joomla Monster Education Template

POMOCĄ TERAPEUTYCZNĄ zajmujemy się od 2003 roku.

Proponujemy terapię z zakresu RÓŻNYCH METOD, które w naszej pracy najczęściej INTEGRUJEMY dla osiągnięcia optymalnych EFEKTÓW terapeutycznych.

 

Chcemy POMAGAĆ możliwie SKUTECZNIE, dlatego patrzymy na człowieka z różnych perspektyw. Jest on dla nas CAŁOŚCIĄ, a jednocześnie częścią większych systemów - rodziny, szkoły, pracy, różnych środowisk, w których żyje na co dzień.

DOŚWIADCZENIE mówi nam, że największy sens ma SZEROKIE SPOJRZENIE, dlatego ŁĄCZYMY wiele metod i form terapii, często w ramach tego samego spotkania. Pracujemy na różnych poziomach.

Koncentrujemy się na odkrywaniu prawdopodobnych PRZYCZYN TRUDNOŚCI, nie poprzestajemy na diagnozie i nadaniu nazwy problemom czy trudnościom, na ile to możliwe - zawsze poszukujemy ŹRÓDŁA.

W naszej pracy uwzględniamy INDYWIDUALNE POTRZEBY, sytuację oraz możliwości dzieci i dorosłych. DOSTOSOWUJEMY do nich naszą wiedzę i umiejętności. Rozmawiając, słuchając i obserwując - proponujemy OPTYMALNE RODZAJE POMOCY i terapii - na daną chwilę - dla dziecka i rodziców. Poza pracą z dziećmi na ZAJĘCIACH INDYWIDUALNYCH wspieramy również RODZICÓW w tworzeniu pozytywnych i ZDROWYCH RELACJI rodzinnych.

Jeśli czujesz, myślisz, że możemy pomóc Tobie i Twojemu dziecku - serdecznie zapraszamy.

Joanna Korczak - Grochowska

Maciej Grochowski

Back to top