Joomla Monster Education Template

Indywidualna Stymulacja Słuchu dra Kjelda Johansena 

JIAS - Johansen Individualised Auditory Stimulation

Diagnoza i Terapia

Johansen IAS – DIAGNOZA

Przed rozpoczęciem treningu konieczne jest badanie diagnostyczne. Ma ono na celu ustalenie:

  • czy trening słuchowy może być pomocny przy obserwowanych trudnościach

  • jak wygląda profil słuchowy osoby badanej

  • jaki program terapeutyczny będzie optymalny

  • jakie dodatkowe formy terapii warto wprowadzić

Zapisz się na wizytę lub zadzwoń

Przed pierwszą wizytą wypełnij kwestionariusz wstępny(?)

Spotkanie diagnostyczne trwa około 1,5-2 h i obejmuje:

  • Wywiad

  • Audiometryczne badanie słuchu

  • Test dychotyczny Johansena

  • Badanie dominujących funkcji oraz lateralizacji 

  • Wypełnienie kwestionariuszy

Program treningu

Na podstawie uzyskanych wyników badania przygotowywany jest indywidualny program Treningu Słuchowego w formie muzyki nagranej na płyty CD do codziennego słuchania w domu, według załączonego harmonogramu. Po odbyciu pierwszego etapu treningu, czyli wysłuchaniu otrzymanej płyty, spotykamy się na kontrolnym badaniu międzyetapowym. Nagrywana jest kolejna płyta do następnego etapu treningu słuchowego.

Back to top