Joomla Monster Education Template

Na terapię logopedyczną zapraszamy dzieci :

  • z zaburzeniami mowy
  • z wadami wymowy
  • z opóźnionym rozwojem mowy
  • z wadą słuchu
  • dwujęzyczne
  • z różnego rodzaju zaburzeniami komunikacji (dzieci z zespołem Aspergera, zespołem Downa, autyzmem, afazją, alalią)
  • z problemami w nauce czy czytaniu
  • z całościowymi zaburzeniami rozwoju

Terapię logopedyczną prowadzi:

  • Sandra Terlecka Logopeda, pedagog, terapeuta metody: terapia miofunkcjonalna

Czas trwania terapii:

  • 30 lub 45 minut

Back to top