Joomla Monster Education Template

TERAPIA RĘKI

Ręka odpowiedzialna jest za wiele funkcji.

Jej WYSPECJALIZOWANA BUDOWA sprawia, że może pełnić zarówno funkcje podporowe jak i manipulacyjne, może służyć zarówno do dźwigania jak i ruchów precyzyjnych. Ta szeroka specjalizacja kończyn górnych sprawia, że w dużej mierze to ich sprawność decyduje o POZIOMIE FUNKCJONOWANIA człowieka. Wyjątkowo duża, w porównaniu z innymi częściami ciała, reprezentacja ręki w czuciowej i ruchowej korze mózgowej potwierdza jej duże znaczenie w naszym życiu.

Głównym celem terapii ręki jest USPRAWNIANIE MOTORYKI małej dziecka - precyzyjnych ruchów ręki, a przez to osiągnięcie samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego. Pamiętać należy jednak, że ręka może spełniać swoje skomplikowane funkcje tylko wtedy, gdy wszystkie jej elementy składowe ( kości, stawy, mięśnie) i elementy stanowiące jej podstawę (obręcz barkowa i tułów) działają prawidłowo. Z tego powodu dla osiągnięcia celu głównego niezbędna jest praca w obrębie tułowia, obręczy barkowej i całej kończyny górnej.

Terapia Ręki - główne cele

Dysfunkcje ręki mają różne przyczyny i różne też będą cele terapii:

 • zrównoważenie napięcia mięśniowego
 • poprawa stabilizacji centralnej
 • poprawa reakcji równoważnych
 • nauka i doskonalenie umiejętności utrzymywania prawidłowej pozycji ciała
 • doskonalenie koordynacji obustronnej ciała
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • doskonalenie umiejętności przekraczania linii środkowej ciała
 • doskonalenie umiejętności wykonywania ruchów izolowanych
 • poprawa sprawności ruchowej całej kończyny górnej
 • usprawnianie precyzyjnych ruchów rąk
 • wykonywanie kontrolowanych i precyzyjnych ruchów palców
 • doskonalenie umiejętności chwytnych
 • doskonalenie pisania
 • stymulacja proprioceptywno-dotykowa
 • poprawa koncentracji
 • doskonalenie czynności samoobsługi

Dla kogo jest terapia ręki?

Terapia ręki kierowana jest przede wszystkim do dzieci, które wykazują:

 • zaburzenia napięcia mięśniowego
 • nieprawidłową postawę ciała
 • zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • zaburzenia koordynacji obustronnej
 • problemy z nauką i wykonywaniem czynności samoobsługi i czynności dnia codziennego (np. ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików itp.)
 • problemy w zabawach manualnych lub niechęć do tego typu zabaw (np.malowanie, lepienie plasteliny, układanie drobnych przedmiotów)
 • spowolnienie, przyspieszenie lub niedbałość podczas wykonywania czynności precyzyjnych
 • problemy grafomotoryczne, nieprawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego, wolne tempo pisania
 • niechęć do dotykania nowych i różnorodnych faktur
 • silną potrzebę dostarczania sobie bodźców proprioceptywnych w obrębie kończyn górnych

Terapia Ręki - efekty

dzięki starannie dobranym ćwiczeniom i masażom zwiększamy:

 • sprawność ruchową całej kończyny górnej,
 • sprawność manipulacyjną dłoni,
 • umiejętność chwytu,
 • koordynację pomiędzy dłońmi.

W efekcie daje nam to dużą NIEZALEŻNOŚĆ w czynnościach codziennej samoobsługi.

Back to top