Joomla Monster Education Template

TRENING WZROKU I WIDZENIA


Trening wzroku i widzenia to połączenie różnych metod terapeutycznych i rozwojowych dla poprawy jakości widzenia i percepcji wzrokowej.

Nasz wzrok, praca oczu zależy od stanu organizmu; na to, jak widzimy wpływa wiele czynników psychicznych i fizycznych. Do głównych przyczyn powstawania
trudności z widzeniem, a często w konsekwencji wad wzroku, należą: stres, czynniki emocjonalne i psychiczne, przemęczenie oczu i niewłaściwe ich używanie,
a także tak powszechne teraz nadmierne obciążenie zmysłu wzroku. Dlatego nasz Trening wzroku i widzenia to szerokie spojrzenie na problemy związane ze wzrokiem.

PROGRAM

Sposób, w jaki widzimy świat, to w największym stopniu efekt pracy naszego mózgu, w którym odbywa się 80% naszego widzenia.
Jakość widzenia zależy przede wszystkim od stopnia zintegrowania obszarów mózgu oraz od harmonijnej współpracy poszczególnych układów organizmu.
Dlatego w programie Treningu Wzroku i Widzenia uwzględniamy różne aspekty widzenia:

 • Kondycję psychiczną
 • Poziom integracji sensoryczno-motorycznej
 • Stan mięśni i kręgosłupa
 • Pracę mięśni gałek ocznych
 • Poziom relaksacji
 • Umiejętność oddychania
 • Stopień zintegrowania pracy mózgu
 • Pamięć wzrokową i wyobraźnię

Komu pomaga taki trening?

 • dzieciom i dorosłym z osłabionym wzrokiem, wadami wzroku (krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm, zez)
 • dzieciom z trudnościami w nauce, czytaniu i pisaniu, dysleksją, dysgrafią
 • dorosłym spędzającym dużo czasu patrząc w ekran urządzeń komputerowych

Korzyści z treningu wzroku odnoszą też dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej i trudnościami z koncentracją uwagi.

Trening wzroku i widzenia to także profilaktyka wad wzroku i dolegliwości oczu.


ĆWICZENIA

Trening Wzroku i Widzenia
zawiera ćwiczenia:

 • mięśni gałek ocznych
 • akomodacji
 • widzenia obuocznego
 • relaksacji i rozluźniania ciała, oczu i umysłu
 • pamięci wzrokowej
 • widzenia centralnego i peryferyjnego
 • rozwijające wyobraźnię wzrokową
 • ruchowo-sensoryczne
 • stymulujące harmonijne współdziałanie półkul mózgowych
 • likwidujące nadwrażliwość na światło

Podczas zajęć uczymy się także:

 • świadomego patrzenia
 • pracy z oddechem
 • wizualizacji


KORZYŚCI

Ćwiczenia Treningu Wzroku regularnie stosowane:

 • Usprawniają pracę oczu
 • Poprawiają jakość widzenia
 • Hamują pogłębianie się wad wzroku
 • Zwiększają umiejętność używania oczu
 • Ułatwiają koncentrację uwagi
 • Zmniejszają ilość błędów popełnianych z powodu zmęczenia wzroku
 • Przynoszą ulgę zmęczonym oczom

Back to top