Joomla Monster Education Template

Pomagamy przede wszystkim w zakresie: 

RUCH I INTEGRACJA SENSORYCZNA

 • opóźniony rozwój ruchowy

 • niechęć do zabaw i zajęć grupowych 

 • słaba koordynacja

 • trudności z utrzymywaniem równowagi

 • problemy z samoobsługą - ubieraniem, jedzeniem, myciem

 • nadwrażliwość lub zbyt niska wrażliwość na różne bodźce - wzrokowe, słuchowe, dotykowe

 • nadwrażliwość na ruch : negatywna reakcja na ruch, choroba lokomocyjna, unikanie placów zabaw, lęk wysokości

 • duża potrzeba mocnego dotyku, silnych bodźców, duże zapotrzebowanie na ruch

 • niechęć do zabaw plastycznych i manualnych

 • problemy ze wzrokiem, wady wzroku

 • problemy z przetwarzaniem dźwięków, uwagą słuchową  

ZACHOWANIE, EMOCJE I KONTAKTY SPOŁECZNE

 • nadmierna ruchliwość i nerwowość

 • problemy z koncentracją uwagi

 • nadpobudliwość psychoruchowa

 • nieśmiałość, niska samoocena

 • brak umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami

 • zachowania agresywne, "trudności wychowawcze" w szkole i/lub domu

 • problem z wykonywaniem poleceń

 • używanie siły w kontaktach z innymi ludźmi (np. dziecko popycha inne dzieci, bije, gryzie, zaczepia) 

UCZENIE SIĘ

 • trudności w uczeniu się:

  - zapamiętywanie

  - czytanie

  - pisanie

  - ortografia

  - liczenie

  - dysleksja

  - dysgrafia

 • dziecko nie lubi i/lub nie potrafi się uczyć

 • dziecko sprawia wrażenie, że jest powolne, o wszystkim zapomina, nic mu się nie chce

 • odrabianie lekcji pochłania zbyt wiele czasu i wysiłku

 • kłopoty z koncentracją uwagi 

ROZWÓJ MOWY

 • trudności z mówieniem, artykulacją

 • wady wymowy

 • opóźniony rozwój mowy

 • niewyraźna mowa

 • brak mowy

 • wady słuchu 

PROBLEMY Z ODŻYWIANIEM

 • osłabiony apetyt, brak apetytu

 • określone preferencje żywieniowe w wąskim zakresie (np. dziecko je tylko kilka wybranych produktów)

 • przejadanie się, otyłość

 • nadmierny apetyt na słodycze (a czasem wręcz uzależnienie)

 • zaburzenia i choroby związane ze sposobem odżywiania, sztuczne karmienie, alergie pokarmowe 

INNE PROBLEMY

 • częste choroby, skłonność do przeziębień, słaba odporność

 • wady postawy

 • problemy z kręgosłupem

 • problemy z napięciem mięśniowym

 • alergia, reakcje uczuleniowe

 • nadwaga

 • problemy z odżywianiem, z funkcjonowaniem układu trawiennego

 • wady wzroku

 • problemy ze słuchem

 • niedobór lub nadmiar energii 

ZDIAGNOZOWANE ZABURZENIA

 • zaburzenia integracji sensorycznej

 • zaburzenia integracji odruchów

 • autyzm i zaburzenia ze spektrum autyzmu

 • zespół Aspergera

 • całościowe zaburzenia rozwoju

 • mózgowe porażenie dziecięce (MPD)

 • zespół Downa

 • nadpobudliwość psychoruchowa

 • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia

 • centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD)

 • schorzenia ortopedyczne

 • inne 


Back to top