Joomla Monster Education Template

Co to jest ZINTEGROWANA KONSULTACJA DIAGNOSTYCZNA?

Zintegrowana Konsultacja Diagnostyczna

to pogłębiony wywiad i wielowymiarowe badanie z wykorzystaniem różnych metod terapeutycznych.


Potrzeba stworzenia Zintegrowanej Konsultacji Diagnostycznej pojawiła się w toku naszej wieloletniej pracy terapeutycznej i diagnostycznej. Poznając kolejne metody terapii zauważyliśmy, że każda z nich wnosi coś nowego i uzupełnia pozostałe. Im więcej poziomów uwzględnimy w diagnozie, tym skuteczniej jesteśmy w stanie pomóc. I właśnie z tego powodu stworzyliśmy procedurę badania, łączącą różne podejścia, która pozwala pomóc w szeroki, lecz prosty i konkretny sposób.


Zintegrowana Konsultacja Diagnostyczna

to przekazanie wielu istotnych informacji w jednym miejscu i podczas jednego spotkania.


Założenia ZKD:

 • Jesteśmy całością - złożonym systemem układów, mechanizmów, powiązanych ze sobą na wielu poziomach.
 • Jesteśmy częścią – rodziny, grupy społecznej, nacji, ludzkości, ekosystemu
 • Spojrzenie na zaburzenia i trudności z różnych perspektyw zwiększa szanse na skuteczną pomoc, oraz – co ważne - na uzyskanie trwałych efektów.
 • Wszystko ma swoją źródłową przyczynę, nawet jeśli nie widać jej na pierwszy rzut oka. Nic nie jest „jakieś” tak „po prostu”.
 • Praca z przyczyną najczęściej jest bardziej efektywna niż praca z objawem
 • Pytanie „Dlaczego?” jest dla terapeuty pracującego metodą ZKD kluczowe
 • Otwarcie się na mnogość rozwiązań bez zakładania, że „moja” metoda jest jedynie słuszna i celowa, daje terapeucie możliwość wyjścia poza utarte schematy i otwiera ścieżki, które pozwolą na dojście do źródła problemu

Zintegrowana Konsultacja Diagnostyczna

wynika z naszego podejścia do pomocy i terapii - że najważniejszy jest człowiek, jego historia i doświadczenia, jego aktualna sytuacja i potrzeby, a konkretna metoda czy technika terapeutyczna to tylko możliwość, którą dobieramy do potrzeb dziecka i rodziców.


Zintegrowana Konsultacja Diagnostyczna służy:

 • określeniu aktualnego stanu dziecka
 • znalezieniu prawdopodobnego źródła trudności
 • ustaleniu możliwych działań terapeutycznych

W wyniku Zintegrowanej Konsultacji Diagnostycznej

proponujemy odpowiednią formę i rodzaj terapii, a gdy zajdzie taka potrzeba, kierujemy również na rozszerzone badania, konsultacje lub terapię do innych specjalistów (w naszym lub innych ośrodkach).


Zalety ZKD:

 • szerokie ujęcie trudności i ich przyczyn
 • badanie uwzględniające różne sfery rozwoju dziecka
 • praktyczne wskazówki dla rodziców

Back to top