Joomla Monster Education Template

W Centrum SENS pomagamy:

 • Dzieciom

 • Nastolatkom

 • Rodzicom

 • Rodzinom

Prowadzimy:

 • Jednorazowe KONSULTACJE I DIAGNOZY

 • Regularna TERAPIA INDYWIDUALNA - praca z terapeutą, prowadzona w ośrodku 1 lub 2 razy w tygodniu

 • PROGRAMY DOMOWE – samodzielne ćwiczenia w domu oraz SPOTKANIA INSTRUKTAŻOWE i konsultacyjne w ośrodku co 4 – 6 tygodni

 • TRENINGI SŁUCHOWE - codzienne treningi w domu lub ośrodku 1-3 razy w tygodniu plus BADANIA KONTROLNE międzyetapowe

  zazwyczaj co 10-12 tygodni

 • WARSZTATY I SZKOLENIA dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych

Zakres, w jakim pomagamy, to:

 • Trudności i zaburzenia rozwoju

 • Problemy ruchowe i sensoryczne

 • Trudności szkolne

 • Problemy wychowawcze, relacyjne

 • Trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych

 • Komunikacja i relacje w rodzinie

 • Problemy z odżywianiem

 • Trudności z widzeniem

 • Trudności z przetwarzaniem słuchowym

 • Zaburzenia rozwoju mowy

 


Back to top