Joomla Monster Education Template

Indywidualna Stymulacja Słuchu dra Kjelda Johansena 

JIAS - Johansen Individualised Auditory Stimulation

Diagnoza i Terapia

Indywidualna Stymulacja Słuchu dra Kjelda Johansena 

JIAS - Johansen Individualised Auditory Stimulation

Diagnoza i Terapia

Johansen IAS - O METODZIE

Stymulacja słuchowa wg dr Kjelda Johansena usprawnia procesy
PRZETWARZANIA BODŹCÓW SŁUCHOWYCH.

Twórcą metody Indywidualny Trening Słuchowy jest dr Kjeld Johansen - duński nauczyciel i psycholog, dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją. W swojej pracy Johansen oparł się na doświadczeniach Christiana A. Volfa.

Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej w tym teście dychotycznym - istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych.

Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywany jest na płyty CD. Dziecko otrzymuje płytę do domu i słucha jej 10 minut dziennie przez słuchawki. Postępy terapii kontrolowane są co 4 do 10 tygodni (zależnie od wieku), za każdym razem dziecko otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Program stymulacji trwa przeciętnie 10-15 miesięcy.

Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu dra Johansena stosowana jest w wielu krajach na świecie, cieszy się uznaniem w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji i Austrii. W USA terapia Johansena znana jest pod nazwą Hemisphere Specific Auditory Stimulation (HSAS), w Skandynawii jako Auditory Discrimination Therapy (ADT) . Inne terapie dźwiękiem w formie treningów słuchowych - Metoda Tomatisa, AIT (Auditory Integration Training), Samonas Sound Therapy.

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego ( CAPD)

 Są dzieci, które mają prawidłowy słuch (potwierdzony badaniami), a mimo to nie radzą sobie z mówieniem, ze słuchaniem, czytaniem, pisaniem czy rozumieniem mowy.
Takie dzieci słyszą dźwięki w granicach normy ustalonej dla ludzi (do 20 dB), ale mają problemy ze SŁUCHANIEM.
Słyszą - lecz SŁABO ROZUMIEJĄ.
SŁUCHANIE to proces aktywny (w przeciwieństwie do biernego słyszenia), wymaga zaangażowania, świadomości
a ponadto dobrej uwagi oraz percepcji słuchowej. Jest to ROZUMIENIE tego co słyszymy.

Wiele dzieci ma problem właśnie ze słuchaniem, spowodowany zaburzeniami w zakresie percepcji oraz uwagi słuchowej (czyli problemami z odbieraniem i przetwarzaniem dźwięków oraz gotowością do słuchania).

Jeśli u dziecka występują centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego, wówczas ma ono problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, tj. pełnym wykorzystaniem słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych (Katz, 1994). W konsekwencji często pojawiają się trudności w rozwoju mowy, uczeniu się, koncentracji uwagi, wypowiedziach pisemnych.

Objawy Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego

 • kłopoty z koncentracją uwagi
 • skupieniem się na głosie nauczyciela
 • brzydkie pismo z błędami
 • zaburzenia artykulacji, płynności wypowiedzi
 • zaburzenia emocjonalne
 • trudności w czytaniu, polegające na niewłaściwym łączeniu głosek w wyrazy
 • trudności z dobrym słyszeniem w szumie, niewielkim nawet hałasie
 • myleniem podobnie brzmiących głosek jak p/b, t/d i takim też ich zapisywaniem
 • brakiem umiejętności konstruowania płynnych wypowiedzi
 • potrzeba kilkakrotnego usłyszenia polecenia
 • problemy z nauką języków obcych

Szacuje się, że co najmniej u połowy dzieci z rozpoznanymi trudnościami w uczeniu się, dysleksją, zespołem zaburzeń uwagi i zachowania występują zaburzenia przetwarzania słuchowego. W wielu przypadkach, to właśnie trudności słuchowe są przyczyną opóźnień w nauce, trudności w czytaniu i pisaniu, czy zaburzeń zachowania. Stymulacja słuchowa wg dr Kjelda Johansena poprawia centralne przetwarzanie bodźców słuchowych.

Pośród czynników, które mogą wpływać na powstanie problemów z centralnym przetwarzaniem słuchowym wymienia się:

• częste zapalenia ucha środkowego
• częste sączkowanie uszu
• genetyczne dyspozycje
• wcześniactwo
• niedotlenienie w czasie porodu

Johansen IAS - DLA KOGO i PRZY JAKICH ZABURZENIACH

Metoda JIAS przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu.

Warto z niej skorzystać w sytuacji stwierdzonych lub zdiagnozowanych problemów:

 • trudności w rozumieniu i zapamiętaniu wypowiedzi słownych
 • centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD)
 • opóźniony rozwój mowy
 • trudności w nauce, dysleksja, dysgrafia
 • nadwrażliwość na dźwięki
 • nadpobudliwość psychoruchowa
 • zaburzenia koncentracji uwagi
 • zaburzenia uwagi i percepcji słuchowej
 • zaburzenia integracji sensorycznej
 • całościowe zaburzenia rozwoju
 • dziecięce porażenie mózgowe
 • spektrum autyzmu
 • inne

Uwaga: Trening Słuchowy Johansen - IAS można stosować również u dzieci z epilepsją (szczególny rodzaj muzyki na płytach).

Johansen IAS - RÓWNIEŻ DLA DOROSŁYCH

Czasem dorosłych dotykają takie problemy jak:

 • słaba koncentracja uwagi
 • nadwrażliwość na dźwięki
 • problemy ze słuchaniem i rozumieniem tekstu mówionego
 • zwiększona wrażliwość emocjonalna i nerwowość wynikająca z problemów z przetwarzaniem słuchowym
 • niesatysfakcjonująca komunikacja z innymi ludźmi spowodowana problemami z rozumieniem mowy (często nieuświadomionymi)
 • trudności z nauką języków obcych

Trening słuchowy pozwala zrównoważyć wrażliwość słuchową - uwrażliwić na dźwięki słyszane słabo oraz zmniejszyć wrażliwość na dźwięki odbierane zbyt mocno. Pozwala także poprawić odbiór dźwięków na różnych częstotliwościach, co skutkuje poprawą w zakresie rozumienia mowy, a w konsekwencji lepszą komunikacją z innymi ludźmi.

Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena proponuje m.in. programy:

 • wspierające naukę języków obcych

 • przynoszące ulgę w bólach migrenowych

 • wpływające pozytywnie na gospodarkę hormonalną

 • poprawiające koncentrację uwagi

Johansen IAS - KORZYŚCI I EFEKTY

 • Lepsze PRZETWARZANIE SŁUCHOWE
 • Poprawa ROZUMIENIA języka mówionego
 • Płynniejsze WYPOWIEDZI USTNE, artykulacja
 • Lepsza KOMUNIKACJA
 • Poprawa KONCENTRACJI UWAGI
 • Poprawa umiejętności CZYTANIA
 • ZMNIEJSZENIE NADWRAŻLIWOŚCI na dźwięki
 • UWRAŻLIWIENIE NA DŹWIĘKI dotychczas niezauważane
 • Lepsze wyniki w nauce JĘZYKÓW OBCYCH

Trening Słuchowy także:

 • USPOKAJA, WYCISZA
 • Podnosi SAMOOCENĘ
 • Harmonizuje NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE (wpływając na postawę ciała)
 • Wpływa pozytywnie na RÓWNOWAGĘ i KOORDYNACJĘ

Johansen IAS - ZALETY METODY

 • możliwość wykonywania jej w WARUNKACH DOMOWYCH - szczególnie istotne dla osób mieszkających daleko od ośrodka terapeutycznego
 • KRÓTKI CZAS słuchania (10 minut dziennie)
 • ŁAGODNA, względnie mało intensywna stymulacja
 • MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA tej metody z innymi formami terapii, z jakich korzysta dziecko
 • KOSZTY rozłożone w czasie

Johansen IAS - PROCEDURA DIAGNOZY I TERAPII

1. Ustalenie terminu pierwszego spotkania

2. Pierwsze badanie (1,5-2 godziny), które obejmuje:

 • Wywiad
 • Audiometryczne badanie słuchu obejmujące badanie monauralne i binauralne (jedno- i obuuszne)
 • Test dychotyczny Johansena
 • Badanie dominujących funkcji oraz lateralizacji 
 • Wypełnienie kwestionariuszy

3. Przygotowanie indywidualnego programu Treningu Słuchowego w formie płyty CD do codziennego słuchania w domu.

4. Badanie międzyetapowe - powtarzane co 8-10 tygodni (ustalenia indywidualne), stanowiące podstawę do przygotowania kolejnej indywidualnej płyty CD.

Johansen IAS - CENNIK

 • pierwsze badanie - Diagnoza wstępna, wywiad, Test dychotyczny Johansena, Badanie lateralizacji, Audiometryczne badanie słuchu obejmujące badania monauralne i binauralne (jedno- i obuuszne) - 350 zł
 • badanie kontrolne międzyetapowe: 250 zł
 • przygotowanie indywidualnego programu treningu: 200/250 złBack to top