Joomla Monster Education Template

Ocena Procesów Przetwarzania Sensorycznego SPD / Integracji Sensorycznej (SI)

Konsultacja SI

Dzieci młodsze – poniżej 4 roku życia

Diagnoza SPD (SI) prowadzona jest w formie konsultacji i obejmuje:

  • wywiad z rodzicami lub jednym z rodziców
  • wypełnienie kwestionariusza przez rodziców
  • obserwację dziecka
  • wykonanie wybranych prób testowych z wykorzystaniem zadań z Obserwacji Klinicznej

Diagnoza w tej formie to 1 spotkanie (ok. 75-90 minut)

W Centrum SENS prowadzimy również diagnozę oraz terapię SI.

Back to top