Joomla Monster Education Template

Terapia integracji i przekształcania odruchów okresu niemowlęcego i wczesnodziecięcego

Czym są ODRUCHY, którymi zajmujemy się w terapii?

 

Odruchy to określone, nieświadome, NIEZALEŻNE OD WOLI dziecka reakcje organizmu, które pojawiają się na kolejnych etapach rozwojowych w odpowiedzi na pewne BODŹCE.

OBECNOŚĆ odruchów jest NIEZBĘDNA dla przetrwania, urodzenia się (np. reakcja na zagrożenie, odruch ssania) i prawidłowego ROZWOJU dziecka.

OBECNOŚĆ aktywnych ODRUCHÓW poza okresem, gdy są one konieczne dla spełnienia swojej roli świadczy o NIEDOJRZAŁOŚCI NEUROROZWOJOWEJ i prowadzi zazwyczaj do szeregu zaburzeń i trudności w zakresie rozwoju sensorycznego, motorycznego, poznawczego, emocjonalnego, społecznego.

Niektóre z odruchów (pierwotne/prymitywne) rozwijają się już podczas życia płodowego, występują tuż po urodzeniu i stopniowo integrują się z działaniem całego systemu nerwowego - zostają poddane kontroli wyższych ośrodków mózgowych. Inne - odruchy posturalne - pojawiają się już po urodzeniu i stanowią bardziej dojrzałe wzorce reakcji, zastępujące stopniowo odruchy pierwotne.

Odruchy posturalne wspierają u dziecka kontrolę równowagi, postawy i ruchu.

Działania odruchowe mają za zadanie stopniowe rozwijanie i budowanie sieci kolejnych połączeń neuronalnych,
tworzenie coraz dojrzalszego układu nerwowego, który pozwala na zgodną współpracę mózgu i ciała, tworząc porozumiewający się system reakcji, zachowań i ekspresji.
Zdarza się także, że odruchy zostaną prawidłowo zintegrowane w trakcie rozwoju, jednak w pewnym momencie życia pojawia się zdarzenie silnie stresujące lub traumatyczne, które sprawia, że odruchy ponownie "odżywają". Czasem mogą równocześnie pojawić się silne reakcje lękowe, nerwicowe, fobie, zachowania obsesyjno-kompulsywne, tiki nerwowe itp..

Trudności i problemy

Przykładowe trudności pojawiające się w zachowaniu i procesie uczenia się dziecka,
współistniejące z obecnością przetrwałych w różnym stopniu odruchów:

Trudności w uczeniu się:

 • Trudności w nauce czytania, pisania, w wyrażaniu myśli na piśmie
 • Trudności z koncentracją
 • Brzydki charakter pisma
 • Nieprawidłowa postawa ciała, tendencja do podpierania głowy w czasie siedzenia przy stole czy przy biurku
 • Zaburzenia pamięci

Problemy emocjonalne i z zachowaniem:

 • Duża labilność emocjonalna - częste i nagłe zmiany nastroju
 • Trudność z podejmowaniem decyzji
 • Trudność z przyjmowaniem krytyki
 • Poczucie własnej małej wartości, obniżona samoocena
 • Słabe umiejętności organizacyjne
 • Niepewność, nieśmiałość
 • Ciągłe uczucie niepokoju
 • Lęki, fobie
 • Nadruchliwość psychoruchowa
 • Agresja
 • Moczenie nocne

Problemy sensoryczno-motoryczne:

 • Choroba lokomocyjna
 • Nadwrażliwość sensoryczna (dotyk, wzrok, słuch, układ przedsionkowy)
 • Zaburzenia równowagi i koordynacji ruchowej
 • Obniżona odporność na choroby i alergie
 • Homolateralne (jednostronne) ruchy zamiast skrzyżowanych w trakcie na przykład chodzenia, biegania
 • Niechęć do ćwiczeń sportowych, zajęć W-F, itp.
 • Zaburzenia wzrokowo-motoryczne: trudności w spostrzeganiu, trudności związane z poruszaniem się w przestrzeni (słabe poczucie ciała)
 • Słabe poczucie czasu
 • Tendencja do chodzenia na palcach.
 • Obniżone lub podwyższone napięcie mięśni (sztywność ruchów)
 • Słaba koordynacja ruchów oczu i ręki
 • Trudności z dopasowaniem ostrości wzroku (dziecko ma problemy z przeniesieniem wzroku z zeszytu na tablicę)
 • Powolność w zadaniach wymagających przepisywania
 • Trudności z artykulacją i mową
 • Mała sprawność manualna
 • Wysuwanie języka podczas wykonywania czynności manualnych np. pisania lub rysowania

DIAGNOZA I TERAPIA

Pierwszy krok to określenie obecności i poziomu zintegrowania poszczególnych odruchów przy pomocy prób testowych, obserwacji i wywiadu.

Następnie, terapeuta ustala odpowiedni dla dziecka zestaw ćwiczeń ruchowych, które wykonywane są podczas regularnych spotkań z terapeutą w ośrodku oraz z rodzicami w domu.

Bardzo ważna jest systematyczność w wykonywaniu ćwiczeń - stanowi podstawę efektywności programu terapeutycznego.

Czasem skutki pracy terapeutycznej zauważalne są dość szybko, czasem później, zależy to od stopnia nasilenia problemu.

Back to top