Joomla Monster Education Template

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Na spotkania z psychologiem zapraszamy rodziców.


 Kiedy możemy pomóc?

 • jeśli potrzebujesz porozmawiać o swoich obawach, niepokojach, wątpliwościach, trudnościach związanych z byciem mamą, byciem tatą

 • jeśli Twoje dziecko doświadcza trudności wynikających np. z zaburzeń integracji sensorycznej, a Ty chcesz wiedzieć jak sobie z tym radzić i jak możesz mu pomóc

 • jeśli zastanawiasz się jak postępować w różnych sytuacjach w kontakcie z dzieckiem, jak reagować na jego „trudne” zachowania

 • jeśli potrzebujesz wsparcia w budowaniu dobrych relacji w swojej rodzinieA może masz jeszcze inne powody do skonsultowania się z psychologiem, pytania do zadania, tematy do omówienia?

Każdy z nas czasem nie wie, w którą stronę pójść. Wszyscy rodzice prawdopodobnie popełniają błędy.

Czasem wystarczy jedno spotkanie z psychologiem, by rozwiać wątpliwości, by znaleźć właściwy dla siebie kierunek.

A czasem pierwsza rozmowa z psychologiem to początek serii spotkań, których potrzebujesz, by pewniej poczuć się w roli rodzica, by nauczyć się dobrej komunikacji ze swoim dzieckiem, żeby zacząć wybierać tylko takie działania, które wprowadzą spokój i równowagę do Waszej rodziny.

Zapraszamy :-)Konsultacje psychologiczne

w Centrum SENS prowadzi psycholog i terapeutka:

Joanna Korczak-Grochowska

Ocena Procesów Przetwarzania Sensorycznego SPD / Integracji Sensorycznej (SI)

Diagnoza SI

Dzieci starsze – ukończony 4 rok życia

Diagnoza SPD (SI) obejmuje:

 • wywiad z rodzicami lub jednym z rodziców
 • wypełnienie kwestionariusza przez rodziców
 • obserwację dziecka
 • wykonanie prób testowych z wykorzystaniem zadań z Obserwacji Klinicznej
 • przeprowadzenie Południowo-Kalifornijskich Testów Integracji Sensorycznej

Diagnoza w tej formie to trzy spotkania.

 • Spotkanie 1 – wywiad z rodzicami oraz badanie dziecka (ok. 60 minut)
 • Spotkanie 2 – badanie dziecka (ok. 60 minut)
 • Spotkanie 3 – przekazanie pisemnej informacji oraz omówienie wyników badania

W Centrum SENS prowadzimy również konsultacje dla dzieci młodszych oraz terapię SI. Dzieci starsze zapraszamy na Zintegrowaną Konsultację Diagnostyczną.

Indywidualna Stymulacja Słuchu dra Kjelda Johansena 

JIAS - Johansen Individualised Auditory Stimulation

Diagnoza i Terapia

Johansen IAS – DIAGNOZA

Przed rozpoczęciem treningu konieczne jest badanie diagnostyczne. Ma ono na celu ustalenie:

 • czy trening słuchowy może być pomocny przy obserwowanych trudnościach

 • jak wygląda profil słuchowy osoby badanej

 • jaki program terapeutyczny będzie optymalny

 • jakie dodatkowe formy terapii warto wprowadzić

Zapisz się na wizytę lub zadzwoń

Przed pierwszą wizytą wypełnij kwestionariusz wstępny(?)

Spotkanie diagnostyczne trwa około 1,5-2 h i obejmuje:

 • Wywiad

 • Audiometryczne badanie słuchu

 • Test dychotyczny Johansena

 • Badanie dominujących funkcji oraz lateralizacji 

 • Wypełnienie kwestionariuszy

Program treningu

Na podstawie uzyskanych wyników badania przygotowywany jest indywidualny program Treningu Słuchowego w formie muzyki nagranej na płyty CD do codziennego słuchania w domu, według załączonego harmonogramu. Po odbyciu pierwszego etapu treningu, czyli wysłuchaniu otrzymanej płyty, spotykamy się na kontrolnym badaniu międzyetapowym. Nagrywana jest kolejna płyta do następnego etapu treningu słuchowego.

Ocena Procesów Przetwarzania Sensorycznego SPD / Integracji Sensorycznej (SI)

Konsultacja SI

Dzieci młodsze – poniżej 4 roku życia

Diagnoza SPD (SI) prowadzona jest w formie konsultacji i obejmuje:

 • wywiad z rodzicami lub jednym z rodziców
 • wypełnienie kwestionariusza przez rodziców
 • obserwację dziecka
 • wykonanie wybranych prób testowych z wykorzystaniem zadań z Obserwacji Klinicznej

Diagnoza w tej formie to 1 spotkanie (ok. 75-90 minut)

W Centrum SENS prowadzimy również diagnozę oraz terapię SI.

Co to jest ZINTEGROWANA KONSULTACJA DIAGNOSTYCZNA?

Zintegrowana Konsultacja Diagnostyczna

to pogłębiony wywiad i wielowymiarowe badanie z wykorzystaniem różnych metod terapeutycznych.


Potrzeba stworzenia Zintegrowanej Konsultacji Diagnostycznej pojawiła się w toku naszej wieloletniej pracy terapeutycznej i diagnostycznej. Poznając kolejne metody terapii zauważyliśmy, że każda z nich wnosi coś nowego i uzupełnia pozostałe. Im więcej poziomów uwzględnimy w diagnozie, tym skuteczniej jesteśmy w stanie pomóc. I właśnie z tego powodu stworzyliśmy procedurę badania, łączącą różne podejścia, która pozwala pomóc w szeroki, lecz prosty i konkretny sposób.


Zintegrowana Konsultacja Diagnostyczna

to przekazanie wielu istotnych informacji w jednym miejscu i podczas jednego spotkania.


Założenia ZKD:

 • Jesteśmy całością - złożonym systemem układów, mechanizmów, powiązanych ze sobą na wielu poziomach.
 • Jesteśmy częścią – rodziny, grupy społecznej, nacji, ludzkości, ekosystemu
 • Spojrzenie na zaburzenia i trudności z różnych perspektyw zwiększa szanse na skuteczną pomoc, oraz – co ważne - na uzyskanie trwałych efektów.
 • Wszystko ma swoją źródłową przyczynę, nawet jeśli nie widać jej na pierwszy rzut oka. Nic nie jest „jakieś” tak „po prostu”.
 • Praca z przyczyną najczęściej jest bardziej efektywna niż praca z objawem
 • Pytanie „Dlaczego?” jest dla terapeuty pracującego metodą ZKD kluczowe
 • Otwarcie się na mnogość rozwiązań bez zakładania, że „moja” metoda jest jedynie słuszna i celowa, daje terapeucie możliwość wyjścia poza utarte schematy i otwiera ścieżki, które pozwolą na dojście do źródła problemu

Zintegrowana Konsultacja Diagnostyczna

wynika z naszego podejścia do pomocy i terapii - że najważniejszy jest człowiek, jego historia i doświadczenia, jego aktualna sytuacja i potrzeby, a konkretna metoda czy technika terapeutyczna to tylko możliwość, którą dobieramy do potrzeb dziecka i rodziców.


Zintegrowana Konsultacja Diagnostyczna służy:

 • określeniu aktualnego stanu dziecka
 • znalezieniu prawdopodobnego źródła trudności
 • ustaleniu możliwych działań terapeutycznych

W wyniku Zintegrowanej Konsultacji Diagnostycznej

proponujemy odpowiednią formę i rodzaj terapii, a gdy zajdzie taka potrzeba, kierujemy również na rozszerzone badania, konsultacje lub terapię do innych specjalistów (w naszym lub innych ośrodkach).


Zalety ZKD:

 • szerokie ujęcie trudności i ich przyczyn
 • badanie uwzględniające różne sfery rozwoju dziecka
 • praktyczne wskazówki dla rodziców

Back to top